Ψηφίζω εδώ

 

Τα εκλογικά μας δικαιώματα συνήθως ξεμένουν εκεί που γεννηθήκαμε, σε μέρη με τα οποία έχουμε πλέον ελάχιστη -ή δεν είχαμε ποτέ καμία- επαφή. Όμως, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία περνάμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας (λιγότερο ή περισσότερο προσωρινά). Είναι ο τόπος όπου σπουδάζουμε για 4 ή περισσότερα χρόνια, όπου εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, χτίζουμε φιλίες, σχέσεις, οικογένειες. Είναι το αστικό πεδίο το οποίο διασχίζουμε καθημερινά. Είναι ο δήμος που παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν καθοριστικά το βιοτικό μας επίπεδο και το περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα -ή και οφείλουμε ακόμα- να λαμβάνουμε ενεργά μέρος στην επιλογή αυτών που διοικούν τον δήμο της μόνιμης κατοικίας μας και να παρεμβαίνουμε στη λήψη αποφάσεων που μας αφορούν άμεσα.

Βάσει νόμου, όσες/οι και όσα διαβιούν συνεχόμενα σε έναν Δήμο για περισσότερα από δύο (2) έτη, μπορούν να αιτηθούν μεταδημότευση στον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. H διαδικασία -όπως όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες- είναι λίγο άχαρη, αλλά μπορεί να γίνει τόσο με φυσική παρουσία όσο και ηλεκτρονικά, εφόσον διαθέτεις τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Παρακάτω μπορείς να βρεις χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία μεταδημότευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης:

Πού και πώς υποβάλλεις την αίτησή σου:

 • Αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο
 • Στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 317438
 • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Η απόδειξη της συνεχούς διετούς διαμονής σε έναν δήμο γίνεται με μία σειρά εγγράφων (φορολογικές δηλώσεις, αποδείξεις ΔΕΚΟ ή τηλεφωνίας, βεβαίωση μόνιμης κατοικία κα) που ορίζονται κατά περίπτωση.

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Πρέπει να είσαι ενήλικο άτομο για να μπορείς να αιτηθείς μόνο σου τη μεταδημότευσή σου.
 • Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση βρίσκονται στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης: https://tinyurl.com/yvna5znu.
 • Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης μεταδημότευσης που θα βρεις ΕΔΩ, περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες και καθοδήγηση για τα ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.
 • Μεταδημότευση μπορεί να ζητηθεί και σε ακόμα τρεις (3) ειδικές περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η απόδειξη συνεχούς διετούς κατοικίας εντός των ορίων του Δήμου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
  • Μεταδημότευση λόγω γάμου
  • Μεταδημότευση λόγω λύσης γάμου
  • Μεταδημότευση για ανάκτηση αρχικής δημοτικότητας [σε περίπτωση που έχεις μεταδημοτεύσει εκτός Θεσσαλονίκης και θέλεις να επιστρέψεις -μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ μία (1) φορά]

Τα δικαιολογητικά για αυτές τις περιπτώσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναφέρεται παραπάνω. Επιπλέον υπάρχουν διαφορετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου.

 • Εφόσον επιλέξεις να υποβάλεις αίτηση με φυσική παρουσία και δυσκολεύεσαι να φτιάξεις την Υπεύθυνη Δήλωση μόνη σου, ο Δήμος ενημερώνει ότι θα βρεις σχετικό έντυπο στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που θα υποβάλεις την αίτησή σου.
 • Επιπλέον, η Υπεύθυνη Δήλωση -όπως και η Εξουσιοδότηση- μπορούν να εκδοθούν μέσω gov.gr και φέρουν ψηφιακή επικύρωση (οπότε δεν χρειάζονται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από κάποια Δημόσια Αρχή).