Διαχείριση απορριμμάτων

Καύση

Από την πρώτη στιγμή, αντιταχθήκαμε στα σχέδια για την καύση των σκουπιδιών, την χειρότερη μορφή διαχείρισης. Ξεκινώντας το 2019 στον Βόλο, βοηθήσαμε να στηθεί αντίστοιχο κίνημα στην Θεσσαλονίκη ενάντια στα σχέδια για μονάδα καύσης. Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις, στον Συντονισμό Κινήσεων, στην Επιτροπή Αγώνα.

Αντίστοιχα, όταν άνοιξε το θέμα για καύση στο εργοστάσιο Τιτάν. Το 2020, πορεία εδώ, ξανά στον Βόλο, παρέμβαση στον Λευκό Πύργο, συναυλία στην Ευκαρπία, ξανά διαδήλωση.

Τον Μάιο του 2021, συνεχίζουμε με πανελλαδική ημέρα δράσης.


Ανακύκλωση

Η αποτυχία της ανακύκλωσης στην πόλη είναι καθολική. Από το 2019, καταγγέλουμε τις πυρκαγιές που μπαίνουν συνέχεια στα ιδιωτικά «εργοστάσια ανακύκλωσης».

Παρεμβήκαμε ενάντια στην υποκριτική καμπάνια της Coca Cola, της μεγαλύτερης παραγωγού συσκευασιών μίας χρήσης.


Ανταποδοτικά τέλη

Τέλος, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέσαμε προτάσεις για μια πιο δίκαιη κατανομή των ανταποδοτικών τελών