#Ανάποδο_Πρόγραμμα

Οι προγραμματικές μας θέσεις διαμορφώθηκαν συλλογικά, μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης. Βασίζονται στις παρεμβάσεις της Πόλης Ανάποδα μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενσωματώνουν τις διεκδικήσεις των κινημάτων και αξιοποιούν την εξαιρετική ερευνητική δουλειά που γίνεται μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια της πόλης. Κυρίως όμως, δεν φοβούνται να πάρουν θέση, να συγκρουστούν με τα ιδιωτικά συμφέροντα, να προτάξουν τις συλλογικές ανάγκες και να υπερασπιστούν τα κοινά αγαθά. 

Σίγουρα, το πρόγραμμά μας έχει ακόμα ελλείψεις. Άλλωστε, για εμάς η σύνταξη ενός μάχιμου προγράμματος αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία που συνεχίζεται αέναα, μέσα στα κινήματα και τον κοινωνικό ανταγωνισμό. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε και να το εμπλουτίζουμε όχι μόνο μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά και μετά από αυτές. Έχουμε όμως κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο τεκμηριωμένο, πιο ριζοσπαστικό, πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα που έχει κατατεθεί από δημοτική παράταξη. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες βασικές σκέψεις και ενδεικτικές προτάσεις ανά θεματική. 

Κάνοντας κλικ στον τίτλο κάθε θεματικής θα μεταφερθείτε στο αναλυτικό της πρόγραμμα το οποίο και διαρκώς θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται. 


1. Δημόσιος χώρος 

Οι δημόσιοι χώροι είναι η καρδιά της πόλης -η ίδια η πόλη είναι ένας δημόσιος χώρος. Αντιλαμβανόμαστε τον δημόσιο χώρο, με την υλική και τη συμβολική έννοια, ως κοινό αγαθό. Οι ελεύθεροι χώροι αποκτούν νόημα όταν γίνονται αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ζωής της κοινότητας. Υπερασπιζόμαστε τους δημόσιους χώρους απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, άμεσης ή έμμεσης. Επιδιώκουμε μεγάλη και άμεση αύξησή τους, με έμφαση στο αστικό πράσινο.

Αναλυτικά οι διεκδικήσεις μας:

 • Διαχείριση του δημόσιου χώρου και πολεοδομικός σχεδιασμός σε επίπεδο Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και όχι με τα αποσπασματικά ειδικά χωροταξικά σχέδια. Σχεδιασμός με βάση τις πραγματικές τοπικές ανάγκες της κάθε κοινότητας και με ενεργή συμμετοχή της ίδιας. 
 • Δημόσιοι χώροι, δομημένοι και ανοιχτοί, ελεύθερα προσβάσιμοι κι ασφαλείς για όλους, όλες και όλα. Αντίσταση σε κάθε προσπάθεια δόμησης δημόσιου χώρου. Περιορισμός των εμπορικών χρήσεων που καταλαμβάνουν ή ιδιοποιούνται δημόσιο χώρο, νόμιμα ή παράνομα. 
 • Μακρόχρονο μορατόριουμ στην επιπλέον δόμηση, ώστε νέες εκτάσεις να μετατραπούν σε μεγαλύτερα ή μικρότερα πάρκα, με ισότιμη κατανομή στις γειτονιές (κι έμφαση στις πλέον πυκνοδομημένες). 
 • Υπερδιπλασιασμός των δέντρων και των ελεύθερων χώρων πρασίνου σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Άμεση διακοπή των αλόγιστων κοπών. Ατομικά δελτία εκτίμησης κινδύνου για κάθε δέντρο. Να γεμίσουν οι άδειες δενδροδόχοι, να αυξηθούν οι θέσεις και να αντικατασταθούν οι δενδροκτόνες πρακτικές βαθιού κλαδέματος από τις εγκεκριμένες ήπιες δενδροκομικές πρακτικές.
 • Άμεση οριοθέτηση των ρεμάτων και απαγόρευση κάθε δόμησης στη ζώνη που ορίζει ο νόμος. Προστασία της υψηλής βλάστησης. Απόρριψη των έργων διευθέτησης της κοίτης και εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας, με διεύρυνση της ανοιχτής περιοχής γύρω από την κοίτη. Διερεύνηση της δυνατότητας αποκάλυψης κάποιων ιστορικών ρεμάτων που φέρουν ακόμα σημαντικά πλημμυρικά φορτία, όπως ο χείμαρρος που διαπερνά τη ΔΕΘ. 
 • Διαρκής ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να αναλαμβάνουν αυτές την ολοκλήρωση όλο και περισσότερων έργων και να έχουν την επάρκεια, τη γνώση, την ενημέρωση και τη διαθεσιμότητα για τον σωστό έλεγχο των εξωτερικών αναθέσεων.
 • Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στα δυτικά και μετατροπή του χώρου της σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Ενοποίηση του Πάρκου με τους περιβάλλοντες ελεύθερους χώρους, από το ΑΠΘ ως τη θάλασσα, εξασφαλίζοντας ενιαίο άξονα πρασίνου. Διατήρηση ορισμένων κτιρίων με μεγάλη αρχιτεκτονική αξία ή κατοχυρωμένη χρήση, όπως το Περίπτερο 1, το MoMus κα. Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής εντός του Πάρκου, που θα περιλαμβάνει μουσεία και χώρους πολιτισμού, από το Τελλόγλειο ως το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο, τον Λευκό Πύργο και το Βασιλικό Θέατρο. 
 • Άμεση διακοπή της λειτουργία του πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας. Εγκατάλειψη του σχεδιασμού για υπόγειο πάρκινγκ. Άμεση διαμόρφωση της πλατείας, με κέντρο το μνημείο για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων κατοίκων και σημαντική παρουσία πρασίνου, από τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αποδοθεί προς χρήση στους κατοίκους της πόλης το συντομότερο δυνατό.
 • Ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου, με πρότυπο την ιστορική της μορφή και χρήση, αλλά και αυξημένη παρουσία υψηλού πρασίνου. 
 • Αναβολή της ανάπλασης της Πλατείας Αριστοτέλους. Προστασία της από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη χρήση της ως πάρκινγκ. Περιποίηση και αύξηση του πράσινου, φωτισμός, καθαριότητα και, πάνω από όλα, ενθάρρυνση της χρήσης της από την κοινωνία.
 • Παραλιακό μέτωπο: στο δυτικό τμήμα (γύρω από τους Λαχανόκηπους), εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού, ενιαίου χώρου πρασίνου, με διατήρηση του εναπομείναντος υγροτοπικού χαρακτήρα της περιοχής δίπλα στο Λιμάνι, αποκατάσταση και προστασία της φυσικής κοίτης και των εκβολών του Δενδροποτάμου και επαναφορά περιαστικών καλλιεργειών. Διαφύλαξη και προστασία του αδόμητου τμήματος στον Κελάριο κόλπο, με ήπιες παρεμβάσεις μόνο για την πρόσβαση και το καθαρισμό. Μακροπρόθεσμα, αποκατάσταση της κοίτης και των εκβολών ρέματος Αλλατίνι. 
 • Διάσωση των παλιών βιομηχανικών κτιρίων στο δυτικό παραλιακό μέτωπο και το εργοστάσιο Αλλατίνι και αξιοποίησή τους από τον Δήμο για πολιτιστικές και ήπιες δραστηριότητες μεταποίησης με κοινωνικά κριτήρια. 
 • Όχι στο σχέδιο εγκατάστασης Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου LNG εντός του όρμου της Θεσσαλονίκης.
 • Απόδοση στον Δήμο των πρώην στρατοπέδων, διατήρηση όλων των ελεύθερων χώρων ως χώρων πρασίνου και αξιοποίηση των κτιρίων για κοινωνικές ανάγκες. Σταδιακή απόδοση και των ενεργών στρατοπέδων και ειδικά του 3ου Σώματος Στρατού, ο χώρος του οποίου είναι κρίσιμος για την ολοκλήρωση του άξονα πρασίνου Σέιχ Σου – ΑΠΘ – ΔΕΘ – Παραλία. 
 • Μετατροπή των δημοτικών, δημόσιων και εκκλησιαστικών αδόμητων οικοπέδων σε πάρκα τσέπης ή χώρους στάθμευσης στις γειτονιές. Ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων όλων των οικοπέδων που προορίζονται για χώροι πρασίνου, άθλησης, η σχολική στέγη. 
 • Επαναλειτουργία όλων των δημόσιων βρυσών, με τη σωστή συντήρησή τους, και εγκατάσταση νέων. Προτεραιότητα στις ιστορικές οθωμανικές βρύσες της πόλης. 

2. Βιώσιμη κινητικότητα

Βασική αρχή της προσέγγισής μας είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων, και όχι των οχημάτων. Η πόλη υποφέρει σήμερα από ένα τεράστιο κυκλοφοριακό ζήτημα, στα όρια της παράλυσης. Στο επίκεντρο του ζητήματος αυτού βρίσκεται το δίλημμα δημόσια ή ιδιωτική μετακίνηση. Πρόκειται για δύο ανταγωνιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες ανάγονται στην απλουστευμένη μορφή τους στην αντίθεση ΙΧ ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Ενιαίος, δημόσιος ΟΑΣΘ, υπό κρατική ιδιοκτησία, με τη συμμετοχή των Δήμων και με κοινωνικό έλεγχο. Ενίσχυση του ΟΑΣΘ με νέα, ηλεκτρικά και προσβάσιμα λεωφορεία και νέους εργαζόμενους. Περισσότερα δρομολόγια και επέκταση ωραρίου μέχρι και τη νύχτα. Αποκλειστικές (δηλαδή χωρίς ταξί ή άλλα οχήματα) και προστατευμένες (είτε ανάστροφες είτε οριοθετημένες) λωρίδες για την κίνηση λεωφορείων. Δωρεάν μετακινήσεις για τους/ις ανέργους/ες και τους εργαζόμενους/ες από και προς το χώρο εργασίας, ως μέτρο αποσυμφόρησης της κίνησης. 

Ποδήλατο

Ασφαλές, πλήρες δίκτυο ποδηλατοδρόμων, σε όλες τις γειτονιές, με διπλής (όπου είναι εφικτό) κατεύθυνσης, ασφαλτοστρωμένες λωρίδες αποκλειστικής χρήσης, διαχωρισμένες με φυσικό μόνιμο στερεό διαχωρισμό (νησίδα ή κράσπεδο μεγάλου ύψους) για την αποφυγή παράνομης στάθμευσης και κίνησης άλλων οχημάτων. Ενιαίο Μητροπολιτικό σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων για δωρεάν μετακινήσεις την πρώτη μισή ώρα. Ειδικοί σηματοδότες προτεραιότητας εκκίνησης για τους ποδηλάτες και ειδικά σημεία υποδοχής πριν την διάβαση. Αύξηση των χώρων στάθμευσης για ποδήλατα σε όλη την πόλη και κυρίως στο κέντρο, σε ασφαλή και εμφανή σημεία.

Προσβασιμότητα

Άμεση εξασφάλιση επαρκούς διαδρόμου ελεύθερης διέλευσης πεζών και ΑμεΑ τουλάχιστον 2 μ. σε κάθε πεζοδρόμιο. Αυστηρές ποινές για το παράνομο παρκάρισμα που περιορίζει την κινητικότητα. Ηχητικοί σηματοδότες για κωφά και βαρήκοα άτομα. Υποχρεωτική προσβασιμότητα όλων των δημόσιων κτιρίων στην πόλη. 

Περιορισμός και διαχείριση του ΙΧ

Ακύρωση του flyover και σύνταξη νέας μελέτης για την αναβάθμισή ή/και την επέκταση (προς τα ανατολικά) του υπάρχοντος Περιφερειακού. 30 χλμ/ώρα προκαθορισμένο όριο ταχύτητας για τα μηχανοκίνητα σε όλες τις αστικές οδούς (εκτός των Λεωφόρων που θα παραμείνει το  όριο 50 χλμ/ώρα με ειδική σήμανση). Δημιουργία χώρων ελεύθερης στάθμευσης στο λιμάνι και περιφερειακά από το κέντρο. Επιλεγμένη απόδοση αδόμητων δημόσιων οικοπέδων στις γειτονιές ως χώρο στάθμευσης -ανάλογα με τις ανάγκες και ανταποδοτικά για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων- με ακάλυπτο έδαφος και φύτευση δέντρων. Όχι σε νέα υπόγεια πάρκινγκ στο κέντρο. 

Στρατηγική ανάπτυξης των ΜΜΜ

Μελέτη για δημιουργία εκτεταμένου δικτύου τραμ που να καλύπτει όλες τις γειτονιές. Δημιουργία ασφαλούς, δημόσιου δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου με σύνδεση με όλες τις πρωτεύουσες των όμορων νομών και την περιοχή της Επανομής. Σύστημα θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό


3. Διαχείριση απορριμμάτων

Σήμερα, οι εργαζόμενοι κι οι εργαζόμενες της καθαριότητας μένουν χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, ενώ έχουν συνεχή ατυχήματα. Τα περισσότερα απορριμματοφόρα μένουν καθηλωμένα, παρά τα εκατομμύρια που δίνονται στον ιδιώτη για τη συντήρησή τους. Η άμεση αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, η ανάκτηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους/ις εργαζόμενους/ες και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων με δημόσιο έλεγχο, χωρίς σπάταλες εργολαβίες, μπορεί να διορθώσει άμεσα την κατάσταση. 

Όμως το δύσκολο, αλλά αναγκαίο για εμάς είναι η ολιστική αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης, με βάση το τρίπτυχο πρόληψη & μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση & κομποστοποίηση, καθώς και με δημόσια, αποκεντρωμένη, ανά Δήμο, διαχείριση των απορριμμάτων με ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων, με προτεραιότητα τον δραστικό περιορισμό των συσκευασιών μιας χρήσης, μέσω διοικητικών μέτρων, δημόσιων παρόχων (πχ. δημόσιες βρύσες) και κινήτρων (αύξηση/μείωση των τελών στις επιχειρήσεις, ανάλογα με τη χρήση συσκευασιών). Έμφαση στην επανάχρηση, με καμπάνιες ενημέρωσης και ενθάρρυνση της συλλογής και πώλησης μεταχειρισμένων. 
 • Ριζική αλλαγή μοντέλου στην ανακύκλωση, με σταδιακή εφαρμογή της διαλογής στην πηγή με πέντε διαφορετικές γραμμές και κομποστοποίηση οργανικών. 
 • Όχι σε κάθε σκέψη για καύση των απορριμμάτων. Η λεγόμενη «ενεργειακή αξιοποίηση» των απορριμμάτων, είτε γίνει σε νέα ιδιωτικά εργοστάσια είτε σε υφιστάμενες ενεργοβόρες βιομηχανίες (πχ τσιμεντοβιομηχανίες), θα έχει δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη μείωση και την ανακύκλωση. 
 • Δίκαια και αναλογικά τέλη καθαριότητας, που θα ρίχνουν το βάρος στις επιχειρήσεις που παράγουν απορρίμματα και όχι στις κατοικίες. 

4. Κοινωνική Πολιτική

Αγωνιζόμαστε για μια δημοτική Κοινωνική Πολιτική με συνεχή, ασφαλή και επαρκή χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, με μόνιμες και σταθερές δομές, αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας για  τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Για καθολική προσβασιμότητα όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όλους και όλες τους/ις κατοίκους της πόλης, χωρίς καμία διάκριση με βάση τη φυλή, τη διοικητική κατάσταση (πχ. νομιμοποιητικά έγγραφα), το φύλο, την ηλικία, την ικανότητα μετακίνησης. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την παρέμβαση του Δήμου και στους τομείς που δεν αφορούν στενά τη δική του αρμοδιότητα, όπως η δημόσια υγεία, διεκδικώντας, μαζί με τους κατοίκους, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Προτεραιότητα ένα δίκτυο πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, απλωμένα σε όλο τον ιστό της πόλης και κατανεμημένα, με βάση πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια, σε κάθε γειτονιά. 

Αναλυτικότερα:

 • Διατήρηση και ενίσχυση των υπαρχόντων Δημοτικών Ιατρείων. Ενίσχυση των Δημοτικών δομών Ψυχικής Υγείας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Κέντρα Κοινότητας, καθώς και στους Σταθμούς Συμβουλευτικής (πχ. Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών).
 • Επαναλειτουργία του «Λοιμωδών», άμεση κατασκευή νέου Παιδιατρικού και Ογκολογικού Νοσοκομείου, δημόσιου κέντρου αποκατάστασης, αξιοποίηση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 424 για τις νοσοκομειακές ανάγκες της πόλης, με πλήρη ένταξή του στο ΕΣΥ και στο σύστημα εφημεριών.
 • Κέντρα κοινότητας, κατάλληλα εξαπλωμένα στον αστικό ιστό, τα οποία αναγνωρίζουν και προλαμβάνουν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε γειτονιάς, διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες, συνδυάζουν διαφορετικές παροχές και υπηρεσίες και μπορούν σταδιακά να μεταβληθούν σε χώρους αυτοοργάνωσης, έκφρασης, πολιτισμού των ίδιων των κατοίκων που τα χρειάζονται. 
 • Παιδική προστασία με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην ενεργοποίηση του συστήματος προστασίας του παιδιού μετά την έκβαση αρνητικών γεγονότων. Ενίσχυση και άμεση στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό της δημοτικής υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων (ΟΠΑ). Για τα παιδιά με αναπηρία, δωρεάν πρόσβαση σε απαραίτητες θεραπείες.
 • Σύνδεση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με την πρωτοβάθμια υγεία. Επέκτασή του σε όλο το εύρος του Δήμου, ώστε να καλύψει πολύ μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων και άμεση στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό, με μόνιμες εργασιακές σχέσεις και εργασιακή αξιοπρέπεια.
 • Αύξηση της συνολικής δυναμικής των Βρεφονηπιακών Σταθμών και κυρίως των θέσεων για νήπια. Σταθεροποίηση των σχέσεων εργασίας των εργαζομένων στα 5 ΚΔΑΠ του Δήμου, επέκταση των δομών και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα, και ανάπτυξη υπηρεσιών που ουσιαστικά θα στηρίζουν την οικογένεια και θα εναρμονίζουν την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Ειδικότερα, άμεση εύρεση χώρου και επαναλειτουργία του ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία.
 • Αναβάθμιση και αύξηση της χωρητικότητας των δομών φιλοξενίας, στήριξης και φροντίδας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών. Δομές φιλοξενίας, στήριξης και φροντίδας κακοποιημένων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ή ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που βιώνουν αστεγία λόγω διακρίσεων.
 • Ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ).

Ειδικά για το δικαίωμα στη στέγη: 

 • ενεργοποίηση περιορισμών της βραχυχρόνιας μίσθωσης: (α) να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ φυσικού προσώπου δικαιούχου εισοδήματος, (β) η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. 
 • Άμεση και μεγάλη διεύρυνση του προγράμματος ανακαίνισης και μίσθωσης ιδιωτικών κενών/εγκαταλελειμμένων κατοικιών, ώστε να προσφερθούν με ελεγχόμενο, προσιτό ενοίκιο. 
 • Εξασφάλιση προσωρινής κατοικίας σε δημοτικές δομές για όλους τους άστεγους και τις άστεγες. Διατήρηση και διεύρυνση της παροχής κοινωνικής κατοικίας σε πρόσφυγες, άνεργους/ες και άλλους/ες δημότες/ισσες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να μισθώσουν σπίτι. 
 • Καταγραφή του αποθέματος κενών/εγκαταλελειμμένων κατοικιών.
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών και γραφείου καταγραφής αναγκών και βοήθειας ενοικιαστών.
 • Προστασία των φτωχών νοικοκυριών από διακοπές ρεύματος ή νερού.
 • Απαλλαγή των λογαριασμών ρεύματος από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ώστε αυτό να μην βαραίνει τον ενοικιαστή, αλλά τον ιδιοκτήτη.
 • Απαλλαγή, ή έστω υπαγωγή στο καθεστώς 50% έκπτωσης, όλων των ανέργων από τα δημοτικά τέλη.

5. Πολιτισμός

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να προωθήσει και να στηρίξει τον πολιτισμό σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να λειτουργεί κυρίως ως διευκολυντής των υπαρχόντων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων, δημιουργώντας παράλληλα και τις συνθήκες για να γεννιούνται ακόμη περισσότερα, και μόνο συμπληρωματικά ως χορηγός ή χρηματοδότης. Ο ρόλος του δήμου στον πολιτισμό δεν μπορεί να διέπεται από όρους κέρδους ή από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως μέσο ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. Αντίθετα, η λογική που θα πρέπει να τον διέπει είναι ότι η ανάπτυξη του πολιτισμού της πόλης αφορά πρώτα και κύρια τους ίδιους τους κατοίκους της.

Οι προτάσεις μας:

 • Εξοπλισμός και διάθεση χώρων σε καλλιτέχνες: το Δημοτικό Θέατρο Άνετον, το Κέντρο Μουσικής, την Οικία Πετρίδη, το Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, το Βαφοπούλειο και τις παραχωρημένες αποθήκες του λιμανιού. Φιλοξενία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε ιστορικά μνημεία και χώρους. Άνοιγμα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συχνοτήτων στους φορείς και τις συλλογικότητες των καλλιτεχνών της πόλης. Διάθεση χώρων του Δήμου εκ περιτροπής σε εικαστικούς καλλιτέχνες.
 • Δημιουργία δύο πολιτιστικών αξόνων ανατολικά και δυτικά του ιστορικού κέντρου της πόλης:
  α) ανατολικά: μέσα από το μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου στη ΔΕΘ.
  β) δυτικά: με την προβλήτα Α΄ στο λιμάνι με το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Φωτογραφίας, την Ταινιοθήκη και τις παραχωρημένες αποθήκες.
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου. Στήριξη των καλλιτεχνών της πόλης από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ.
 • Διεθνές φεστιβάλ μουσικών του δρόμου στη Νέα Παραλία (Busking). Καθιέρωσή του ως μόνιμου ετήσιου πολιτιστικού θεσμού της πόλης. Δικαίωμα στην αυτασφάλιση και δημιουργία ενός Μητρώου Καλλιτεχνών του Δρόμου (άδεια και ασφάλιση).
 • Στήριξη του γκραφίτι: Ο Δήμος μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να στηρίξει υλικά τους νέους και τις νέες να εκφραστούν καλλιτεχνικά σε διαθέσιμους χώρους της πόλης.
 • Απαλλαγή από δημοτικά τέλη χώρων που διατηρούν εικαστικοί καλλιτέχνες αποκλειστικά για τη δημιουργία εικαστικών έργων.
 • Δίκτυο Δημοτικών Βιβλιοθηκών: πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, αναβάθμιση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών , δράσεις εξωστρέφειας/φιλαναγνωσίας με τους απαραίτητους πόρους για την πραγματοποίησή τους σε μόνιμη βάση, παρουσίαση των βιβλιοθηκών και του έργου τους στα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
 • Καλλιτεχνική παιδεία: δημιουργία δωρεάν δημοτικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με μόνιμο προσωπικό. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των δημοτικών καλλιτεχνικών δομών (Δημοτικό Ωδείο -με κατάργηση των διδάκτρων- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης). Θέσπιση κινητών εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
 • Πολυπολιτισμικότητα – Τοπική ιστορία: Δημιουργία πολιτιστικών δημοτικών κέντρων για τις μεταναστευτικές/ προσφυγικές ομάδες. Ίδρυση φορέα διαχείρισης του ρεμπέτικου τραγουδιού. Δημιουργία αρχείου τεκμηρίωσης της μουσικής Σχολής της Θεσσαλονίκης.  Δημιουργία λογοτεχνικού μουσείου και πολιτιστικών διαδρομών για την ανάδειξη των συγγραφέων και των ποιητών της Θεσσαλονίκης, αλλά και των λογοτεχνικών καφενείων και στεκιών της πόλης.
 • Οργάνωση ιστορικών και πολιτιστικών περιηγήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες, ιστορικούς, ξεναγούς, αλλά και κατοίκους της πόλης με γνώση ειδικών θεμάτων της πρόσφατης ιστορίας της, με έμφαση στις λιγότερο προβεβλημένες και γνωστές στιγμές και γωνιές της.

6. Εργασία και παραγωγή

Οι προτάσεις μας δεν τίθενται από τη σκοπιά μιας γενικόλογης «αναπτυξιακής προοπτικής», χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά από τη συγκεκριμένη σκοπιά των συμφερόντων και των αναγκών των εργαζομένων της πόλης. Θέτουν σε προτεραιότητα τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, την εργασιακή αξιοπρέπεια, τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, τη δίκαιη αμοιβή. Ταυτόχρονα, θέτουν στο επίκεντρο το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία, και άρα την καταπολέμηση της ανεργίας, της χειρότερης μορφής βίας, απαξίωσης και στέρησης δικαιωμάτων που μπορεί να υποστεί ένας εργαζόμενος ή -πιο συχνά- μια εργαζόμενη.

Οποιαδήποτε συζήτηση για την παραγωγή σήμερα δεν μπορεί να γίνεται αποκομμένη από το μεγάλο ζήτημα της εποχής μας, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση. Έτσι, κάθε αστική πολιτική ανάπτυξης θα πρέπει να ξεκινά από το ζήτημα της αποκέντρωσης. Τέλος, για εμάς, κάθε πρόταση και διεκδίκηση στο παραγωγικό κι εργασιακό πεδίο, πέρα από τη βελτίωση των όρων διαβίωσης στο σήμερα, θα πρέπει να ανοίγει την προοπτική της απελευθέρωσης των εργαζομένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. 

Με βάση τα παραπάνω, διεκδικούμε:

 • Έναν Δήμο που θα στηρίζει έμπρακτα τις ανακτημένες επιχειρήσεις, τα συνεργατικά εγχειρήματα και τις συλλογικές δομές εργασίας
 • Απορρόφηση των προϊόντων των φορέων ΚΑΛΟ από το Δήμο και τις δομές του. Παροχή κοινών πόρων -όπως κτίρια και άδειες- για παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους. Περιορισμό δημοτικών τελών και φόρων.
 • Άρση των περιορισμών πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ σε υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και στήριξη των νέων εργαλείων που διαμορφώνει το ίδιο το πεδίο.
 • Ανασυγκρότηση της δημόσιας ΕΛΒΟ, για την παραγωγή και συντήρηση λεωφορείων, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων.
 • Ανάπτυξη από την Δήμο φωτοβολταϊκών σε δομημένες επιφάνειες. Ενίσχυση, με αρχικό κεφάλαιο και τεχνογνωσία, ενεργειακών κοινοτήτων για τους κατοίκους, για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τη μετρίαση της ενεργειακής φτώχειας. Οργάνωση δημοτικού εγχειρήματος για παραγωγή φωτοβολταϊκών. 
 • Ενίσχυση της συνεταιριστικής κατοικίας, με έμφαση στην ανακαίνιση και την επαναχρησιμοποίηση παρατημένων κτιρίων. 
 • Ενίσχυση αγορών χωρίς μεσάζοντες και βιολογικών αγορών. Νομιμοποίηση και παροχή χώρου στους μικροπωλητές. 
 • Διακοπή συνεργασίας του Δήμου με επιχειρήσεις που καταπατούν εργασιακά δικαιώματα ή καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους με τραπεζοκαθίσματα και εγκαταστάσεις.
 • Ειδικά για τον τουρισμό: η πόλη μας δεν χρειάζεται γενικά ποσοτική «ανάπτυξη», χρειάζεται περιορισμούς, φορολόγηση, έλεγχο και ποιοτικές αλλαγές, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις, ενώ τα οφέλη που προκύπτουν να διαχέονται πιο δίκαια στην τοπική κοινωνία. Μέτρα για αυτό έχουν ήδη προταθεί παραπάνω, όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αυστηρή οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις εστίασης, η δικαιότερη κατανομή των τελών καθαριότητας, με επιβάρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων και ελάφρυνση των κατοίκων. Επιπλέον, προτείνουμε:
  • Δημοτική φορολόγηση σε κάθε διανυκτέρευση σε όλα τα καταλύματα της πόλης, αναλογική με τη χρέωση.
  • Να σταματήσει η επιδότηση για τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην πόλη – να απαγορευτεί η ανέγερση ξενοδοχείων σε αδόμητα οικόπεδα (με παράδειγμα το οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας σε Εθνικής Αμύνης και Τσιμισκή).
  • Δεσμευτικό σύμφωνο ποιότητας, με την εγγύηση και τον έλεγχο του Δήμου, για τις τοπικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις τουριστικές επιχειρήσεις εστίασης και στέγασης, το οποίο θα τις κατευθύνει (μεταξύ άλλων):
   • στην απορρόφηση τοπικών, ποιοτικών προϊόντων μικρών και συνεργαζόμενων παραγωγών, με στόχο τη διάχυση του οφέλους από τον τουρισμό στις τοπικές κοινωνίες,
   • στην προστασία των εργατικών δικαιωμάτων,
   • στον αυστηρό περιορισμό του περιβαλλοντικού κόστους (κατανάλωση ενέργειας και νερού, παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων).

7. Τοπική αυτοδιοίκηση, δημοκρατία και συμμετοχή

Οι μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη και στη συνέχεια του Κλεισθένη, ακύρωσαν εν πολλοίς τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας παρά φύση Δήμους-τέρατα, χωρίς αντιστοίχιση με τους τόπους που οι άνθρωποι ζουν κι εργάζονται. Ο Νόμος Βορίδη εμβάθυνε αυτή την αντιδημοκρατική πορεία, ακυρώνοντας κάθε αναλογικότητα και αφαιρώντας ουσιαστικές αρμοδιότητες από τα εκλεγμένα συμβούλια. Απέναντι σε έναν Δήμο όργανο ή καρικατούρα του αστικού κράτους, παλεύουμε να ανοίξουμε χώρους ελευθερίας, δημοκρατίας, συμμετοχής των πολιτών, αξιοποιώντας κάθε θεσμοθετημένη διαδικασία και διεκδικώντας νέα πεδία παρέμβασης.

Αυτά σημαίνουν:

 • Πραγματοποίηση συνελεύσεων σε επίπεδο κοινότητας (ή χαμηλότερο, όπου αυτό είναι πιο πρακτικό και εξασφαλίζει την άμεση συμμετοχή) και σεβασμό των αποφάσεών τους από τα Δημοτικά όργανα. Διαβούλευση για όλα τα βασικά θέματα του Δήμου σε επίπεδο κοινοτήτων και τοπικών συνελεύσεων.
 • Συμμετοχικός προϋπολογισμός, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα αποφασίζουν για το σύνολο των εσόδων του Δήμου που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη και φόρους και για το σύνολο των εξόδων εκτός λειτουργικών δαπανών.
 • Πραγματοποίηση τοπικών δημοψηφισμάτων, με πρόταση πολιτών.
 • Αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με νέο κανονισμό λειτουργίας και άνοιγμα στην κοινωνία. Δυνατότητα πρότασης θεμάτων και εισηγήσεων από την αντιπολίτευση, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.