Πολιτισμός

 1. Εισαγωγικά
  1. Ο πολιτισμός σε μια σύγχρονη πόλη

Ο ρόλος του πολιτισμού στη ζωή μιας σύγχρονης πόλης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολύπλευρα επιδραστικός. Ο πολιτισμός διαδραματίζει πολλούς ρόλους και προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε μια πόλη και στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Συγκεκριμένα:

 1. Έκφραση και δημιουργία: Μέσω του πολιτισμού, οι κάτοικοι μιας πόλης εκφράζονται καλλιτεχνικά, συναισθηματικά και πνευματικά, είτε δημιουργώντας οι ίδιοι/-ες πολιτιστικά έργα είτε αποτελώντας το κοινό τους, μιλούν για όσα αγαπούν και για όσα τους ενοχλούν, αναπτύσσουν πολυδιάστατα την προσωπικότητά τους, ανακαλύπτουν νέους κόσμους.
 2. Έκφραση και ελευθερία: Βασικό στοιχείο μιας ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας είναι η ανεμπόδιστη έκφραση που παίρνει την αποτελεσματικότερη μορφή της μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις της τέχνης. Ιδιαίτερα σε περιόδους όπως τη σημερινή όπου νεοσυντηρητικές και φασιστικές ιδέες επιδιώκουν να γίνουν κυρίαρχες, ο πολιτισμός μπορεί να παίξει καίριο ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης.
 3. Ταυτότητα και ταύτιση: Ο πολιτισμός συμβάλλει στο να καθορίζεται η ταυτότητα μιας πόλης και των κατοίκων της. Μέσω των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών, της μουσικής, της λογοτεχνίας, της γλώσσας και των παραδόσεων, ο πολιτισμός βοηθά να διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο πολιτιστικό προφίλ για μια πόλη.
 4. Μνήμη και ιστορία: Σε άμεση αλληλεπίδραση με το προηγούμενο, ο πολιτισμός συνδιαμορφώνει την ιστορική μνήμη και καλλιεργεί συλλογικές αφηγήσεις και αναπαραστάσεις, συχνά μη κυρίαρχες στη δημόσια σφαίρα, που μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικά αντιπαραδείγματα στον σύγχρονο τρόπο ζωής και δράσης. Εξάλλου, «ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη», όπως γράφει ο Μίλαν Κούντερα στο «Βιβλίο του γέλιου και της λήθης».
 5. Κοινωνική ολοκλήρωση και αλληλεπίδραση: Ο πολιτισμός λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων. Ανοίγει τον δρόμο για την αλληλεπίδραση και την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και ομάδων πληθυσμού, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή και τη συναδέλφωση ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα.
 6. Παιδεία και μάθηση: Ο πολιτισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην παιδεία και την ανάπτυξη των ατόμων. Οι πόλεις που προσφέρουν πλούσια πολιτιστική ζωή παρέχουν ευκαιρίες για μάθηση, καλλιέργεια της φαντασίας, και εκπαίδευση στους τομείς της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου και άλλων πολιτιστικών εκφράσεων.
 7. Ποιότητα ζωής και ευζωία: Ο πολιτισμός προσφέρει στους κατοίκους μιας πόλης ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για ψυχαγωγία, αναψυχή και εκπαίδευση. Με την ύπαρξη μουσείων, θεάτρων, κινηματογράφων, βιβλιοθηκών και χώρων πολιτιστικής συνάντησης, βελτιώνονται σαφώς οι δυνατότητες για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.
 8. Οικονομική ανάπτυξη και τουρισμός: Είναι προφανές ότι, παρότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης μιας πόλης. Μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μουσείων, των φεστιβάλ, των πολιτιστικών εκδηλώσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μια πόλη μπορεί να προσελκύσει τουρίστες, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τον τοπικό εμπορικό τομέα.

Συνολικά, ο πολιτισμός συμβάλλει στη δημιουργία μιας πλούσιας, δυναμικής και ζωντανής πόλης, προωθώντας την κοινωνική συνοχή, την πολιτισμική ποικιλομορφία, την εκπαίδευση, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη.

 1. Ο ρόλος του δήμου στον πολιτισμό

Ο δήμος μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πολιτισμού σε μια πόλη. Η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες του δήμου έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να προωθήσουν και να στηρίξουν τον πολιτισμό σε τοπικό επίπεδο. Ο δήμος στον πολιτισμό θα πρέπει να λειτουργεί κυρίως ως διευκολυντής (facilitator) των υπαρχόντων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων, δημιουργώντας παράλληλα και τις συνθήκες για να γεννιούνται ακόμη περισσότερα, και μόνο συμπληρωματικά ως χορηγός ή χρηματοδότης. 

Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του δήμου στον πολιτισμό δεν μπορεί να διέπεται από όρους κέρδους ή από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επιπλέον, ο δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τον πολιτισμό κατά βάση ως μέσο ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης, προωθώντας πολιτιστικές δράσεις με κύριο κριτήριο την τουριστικότητά τους, και δη τη βραχυπρόθεσμη επίδρασή τους στον τοπικό τουρισμό. Αντίθετα, η λογική που θα πρέπει να τον διέπει είναι ότι η ανάπτυξη του πολιτισμού της πόλης αφορά πρώτα και κύρια τους ίδιους τους κατοίκους της.

Οι πιθανές κατευθύνσεις προς τις οποίες οφείλει να κινηθεί ο δήμος για την ανάπτυξη του πολιτισμού περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Πολιτιστικοί χώροι: Ο δήμος μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία, διάθεση και τη συντήρηση πολιτιστικών χώρων όπως μουσεία, θέατρα, αίθουσες συναυλιών, βιβλιοθήκες, εκθεσιακούς χώρους και πολιτιστικά κέντρα για την παρουσίαση και την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων των καλλιτεχνών. Αυτοί οι χώροι μπορούν επίσης να παρέχουν μια πλατφόρμα για την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την εκπαίδευση.
 2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ: Ο δήμος μπορεί να οργανώνει, να διευκολύνει, να υποστηρίζει και να προωθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην πόλη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά γεγονότα, τοπικά φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Προώθηση και προβολή: Ο δήμος μπορεί να προωθήσει τα έργα και τις δραστηριότητες των καλλιτεχνών, προβάλλοντάς τα στην τοπική κοινότητα και διαφημίζοντάς τα σε ευρύτερη κλίμακα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της προβολής σε πολιτιστικά γεγονότα, δημοτικά και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης, διαδικτυακές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα.
 4. Προώθηση της εκπαίδευσης και της συμμετοχής: Ο δήμος μπορεί να προωθήσει την πολιτιστική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πολιτισμό στην τοπική κοινότητα μέσω πολιτιστικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, ενίσχυσης του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κατοίκων σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης, μπορεί να παρέχει ευκαιρίες περαιτέρω κατάρτισης και στους ίδιους τους καλλιτέχνες, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να ανταλλάξουν ιδέες με άλλους καλλιτέχνες.
 5. Προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της πολιτιστικής ανταλλαγής: Ο δήμος μπορεί να διευκολύνει την πολιτιστική ανταλλαγή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και πολιτισμικών ομάδων. Μπορεί να υποστηρίξει πολιτιστικά προγράμματα που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα, την ανοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.
 6. Συνεργασία και δίκτυα: Ο δήμος μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία και τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των καλλιτεχνών, των πολιτιστικών οργανισμών και της τοπικής κοινότητας. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την ανταλλαγή ιδεών, την προώθηση συνεργατικών έργων και την αμοιβαία υποστήριξη.
 7. Χρηματοδότηση και επιδοτήσεις: Ο δήμος μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση και επιδοτήσεις για πολιτιστικά έργα, εκδηλώσεις, οργανώσεις και καλλιτέχνες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεάτρου, μουσικής, χορού, εκθέσεων τέχνης και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 8. ΑμεΑ και συμπερίληψη: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλες τις καλλιτεχνικές, μουσικές, εικαστικές ομάδες ή εργαστήρια, φεστιβάλ, εκδηλώσεις, για δημιουργία συμπεριληπτικών προγραμμάτων και τμημάτων για συμμετοχή ΑμεΑ ή γιατί όχι δημιουργία μεικτών ομάδων με ή χωρίς αναπηρία, για όλες τις ηλικίες, κυρίαρχα από την ενηλικίωση και μετά.

Συνολικά, ο δήμος έχει το δυναμικό να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την άνθηση του πολιτισμού σε μια πόλη. Μέσω της διαχείρισης πολιτιστικών χώρων, της προώθησης εκδηλώσεων, της εκπαίδευσης, της προώθησης της πολυπολιτισμικότητας και της χρηματοδότησης, ο δήμος μπορεί να δημιουργήσει ένα πλούσιο και δυναμικό πολιτιστικό περιβάλλον για τους κατοίκους της πόλης.

 1. Ο ρόλος των καλλιτεχνών

Οι άνθρωποι που υπηρετούν σε βάθος την τέχνη συμβάλλουν καίρια στην ποιότητα ζωής και την αρμονική δημιουργικότητα του συνόλου. Η τέχνη και η δημιουργικότητα που εκπροσωπούν οι καλλιτέχνες συμβάλλουν στην ποικιλομορφία, την έκφραση και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Ορισμένες πλευρές της σχέσης των καλλιτεχνών με την ανάπτυξη του πολιτισμού περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Έκφραση και δημιουργία: Οι καλλιτέχνες αποτελούν την πνευματική δύναμη πίσω από τη δημιουργία νέων έργων τέχνης. Μέσω της δημιουργικότητάς τους, απεικονίζουν την κοινωνία, τις ανθρώπινες εμπειρίες και τις κοινωνικές προκλήσεις. Η ελεύθερη έκφραση των καλλιτεχνών μπορεί να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα, την ιστορία και τις αξίες μιας πόλης.
 2. Έμπνευση και καινοτομία: Οι καλλιτέχνες μπορούν να εμπνεύσουν τους κατοίκους μιας πόλης και να προωθήσουν την καινοτομία. Τα έργα τέχνης και η δημιουργική προσέγγιση των καλλιτεχνών μπορούν να ενθαρρύνουν τη σκέψη έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια, να προκαλέσουν συζητήσεις και να ενεργοποιήσουν τη φαντασία των ανθρώπων.
 3. Προώθηση του πολιτισμού: Οι καλλιτέχνες μπορούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στην προώθηση του πολιτισμού μιας πόλης. Μέσω των εκθέσεων, των παραστάσεων, των συναυλιών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνουν, οι καλλιτέχνες προβάλλουν τον πολιτισμό και προσελκύουν επισκέπτες από άλλες περιοχές.
 4. Κοινωνική συμμετοχή και διάλογος: Οι καλλιτέχνες μπορούν να διευκολύνουν τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των κατοίκων σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Μέσω εργαστηρίων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνουν την κοινότητα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία, αλληλεπίδραση και κοινωνική συνοχή.

Οι καλλιτέχνες αποτελούν λοιπόν σημαντικούς παράγοντες στον πολιτισμό μιας πόλης, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ταυτότητας, της δημιουργικότητας και της κοινότητας. Η υποστήριξη και η προώθηση των καλλιτεχνών από τον δήμο ή τις αρμόδιες αρχές μπορεί να οδηγήσει σε μια ζωντανή και δυναμική πολιτιστική σκηνή, ενισχύοντας την πόλη ως κέντρο πολιτισμού και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αναγνωρίζοντας αυτή την προσφορά, συνομιλήσαμε με τους ίδιους τους καλλιτέχνες για την κατάρτιση των θέσεών μας. Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με μουσικούς, ηθοποιούς, εικαστικούς και άλλους καλλιτέχνες, στις οποίες ακούσαμε τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους και συζητήσαμε για το πώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να υποστηρίξει ουσιαστικά και να αναδείξει την τοπική πολιτιστική παραγωγή. Επιλέξαμε να μην εφεύρουμε στείρες διεκδικήσεις, αλλά το πρόγραμμά μας να απαντά, εγκολπώνοντας τα, στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ίδιων των ανθρώπων του πολιτισμού, που έχουν επιλέξει να δρουν και να δημιουργούν στη Θεσσαλονίκη, που τους έχει τόσο ανάγκη.

 1. Προτάσεις

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, ακολουθούν συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες διεκδικούμε την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής και τη στήριξή της με υλικά μέσα:

 1. Χώροι Πολιτισμού
  1. Εξοπλισμός και διάθεση χώρων σε καλλιτέχνες: Ο δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να συντηρήσει, να εξοπλίσει κατάλληλα χώρους όπως το Δημοτικό Θέατρο Άνετον, το Κέντρο Μουσικής, την Οικία Πετρίδη, το Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, το Βαφοπούλειο και τις παραχωρημένες αποθήκες του λιμανιού και να τις διαθέτει τόσο για πρόβες καλλιτεχνικών ομάδων που δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο, όσο και για εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις και συναυλίες.
  2. Φιλοξενία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε ιστορικά μνημεία και χώρους: Σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, χώροι όπως η Ροτόντα, το Γενί Τζαμί, το Αλατζά Ιμαρέτ, το Γεντί Κουλέ, πλατεία Ναυαρίνου, Αρχαία Αγορά κ.α. θα πρέπει να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τις πόρτες τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, χωρίς εξωφρενικές χρεώσεις, με μόνο γνώμονα την προστασία των μνημείων. Το ίδιο να συμβεί και με σημαντικούς χριστιανικούς ναούς, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συναυλίες βυζαντινής μουσικής.
  3. Δημιουργία δύο πολιτιστικών αξόνων ανατολικά και δυτικά του ιστορικού κέντρου της πόλης:
   α) ανατολικά: Η διεκδίκησή μας για ένα μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου στη ΔΕΘ οφείλει να συνδυαστεί με τη δημιουργία ενός κάθετου πολιτιστικού διαδρόμου ο οποίος θα συνδέει το Τελλόγλειο με το MoMus και όσα κτίρια της ΔΕΘ πρέπει να διατηρηθούν ως δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, φτάνοντας μέχρι και το Βυζαντινό και το Αρχαιολογικό.
   β) δυτικά: Η προβλήτα Α΄ στο λιμάνι με το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Φωτογραφίας, την Ταινιοθήκη και τις παραχωρημένες αποθήκες, πρέπει να αποτελέσει έναν άξονα πολιτισμού.
   Αυτοί οι δημόσιοι χώροι πρέπει να σηματοδοτηθούν ως χώροι πολιτισμού όπου θα διοργανώνονται φεστιβάλ μουσικής, θεάτρου και εικαστικών, αλλά και καλλιτεχνικά δρώμενα σε εβδομαδιαία βάση υπό την αιγίδα του Δήμου.
  4. Κατάργηση των δημοτικών τελών για καλλιτεχνικά στέκια και χώρους: Οι ανεξάρτητοι χώροι πολιτισμού που διατηρούνται από καλλιτεχνικές ομάδες για εργαστήρια, πρόβες, εκθέσεις και παραστάσεις, συχνά συντηρούνται με το υστέρημα των ίδιων των δημιουργών. Ο Δήμος οφείλει να καταργήσει τα δημοτικά τέλη για τους χώρους πολιτισμού, ως ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού και αλληλεγγύης στην ανεξάρτητη πολιτιστική δημιουργία της Θεσσαλονίκης.
  5. Επανοικειοποίηση γειτονιών μέσω του πολιτισμού: Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την άμβλυνση αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσα στον κοινωνικό αστικό ιστό. Αν ο Δήμος δώσει κίνητρα σε καλλιτεχνικές ομάδες να παρουσιάζουν το έργο τους σε σημεία της πόλης που στιγματίζονται ως «γκέτο», αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν την αρχή της επανοικειοποίησης των γειτονιών και της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών.
  6. Θεσμοθέτηση σημείων και ορίων αφισοκόλλησης: Οργάνωσή τους με τρόπο που συνάδει αισθητικά στην πόλη. Διαχείριση ενός μέρους του διαφημιστικού χρόνου και χώρου από τους  συλλόγους και τους φορείς, με ωφέλεια για τους ντόπιους καλλιτέχνες και δημιουργούς.
  7. Άρση της απαγόρευσης της χρήσης της πλατείας Αριστοτέλους για πολιτική-κοινωνική δράση: Να ξαναγίνει η καρδιά της πόλης κοιτίδα διακίνησης ιδεών και έργων και όχι θυσία στην επιχειρηματικότητα και στην αμφιβόλου ποιότητας τουριστική ανάπτυξη.
  8. Πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης κάθε Κυριακή, ώστε να πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά μήκος της.
  9. Μετονομασία του θεάτρου «Άνετον» σε «Νίκος Παπάζογλου»: Αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση ένα πάρκο στη γειτονιά που ζούσε ο Παπάζογλου, δεν υπάρχει κανένας καλλιτεχνικός χώρος στην πόλη με το όνομά του.


 2. Καλλιτεχνικές διοργανώσεις
  1. Συμμετοχικός σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου: Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου να παράγεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και να συνδιαμορφώνεται με συλλογικούς φορείς των καλλιτεχνών της πόλης, με τις προτάσεις τους να λαμβάνονται πραγματικά υπόψη, με γνώμονα την τοπική καλλιτεχνική παραγωγή και την έκφραση των πολλών για τους πολλούς.
  2. Μπαζάρ με έργα καλλιτεχνών της πόλης: Θα υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς με ειδική ατέλεια θεσπισμένη από τον Δήμο. Ένα ποσοστό 2-3% των κερδών θα πηγαίνει υπέρ κοινωφελών φορέων της πόλης.
  3. Καλλιτεχνικές δράσεις σε νοσοκομεία, γηροκομεία, ψυχιατρεία, φυλακές: Να αποκτήσουν τακτικό και σταθερό χαρακτήρα. Με πρωτοβουλία του Δήμου να διερευνηθεί η συνεργασία με τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος που έχει εκδηλώσει σχετική επιθυμία.
  4. Καθιέρωση της Κυριακής ως ημέρας καλλιτεχνικών δράσεων: Κάθε Κυριακή σε διαφορετική πλατεία της πόλης οι τοπικοί καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους με ταυτόχρονη ανάδειξη των γειτονιών και την αποκέντρωση των δράσεων πολιτισμού του Δήμου. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα προσελκύει το κοινό σε άγνωστες περιοχές της πόλης όπου, παράλληλα με το καλλιτεχνικό δρώμενο, θα αναδεικνύεται και η ιστορία τους.


 3. Μουσική
  1. Διεθνές φεστιβάλ μουσικών του δρόμου στη Νέα Παραλία (Busking): Στηρίζουμε το αίτημα του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος (ΣΜΒΕ) για τη συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης του φεστιβάλ αυτού και την καθιέρωσή του ως μόνιμου ετήσιου πολιτιστικού θεσμού της πόλης.
  2. Δικαιώματα καλλιτεχνών δρόμου: Στηρίζουμε το αίτημα για το δικαίωμα στην αυτασφάλιση και διεκδικούμε τη δημιουργία ενός Μητρώου Καλλιτεχνών του Δρόμου, που θα παρέχει στους εγγεγραμμένους καλλιτέχνες άδεια και ασφάλιση.
  3. Στήριξη των καλλιτεχνών της πόλης από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Σύναψη συμφωνίας με το ΜΜΘ η οποία θα το υποχρεώνει να θεσπίσει μια σοβαρή ποσόστωση υπέρ του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης στις μελλοντικές παραγωγές και στον γενικότερο σχεδιασμό του. Το ίδιο να ισχύσει και για τις καλλιτεχνικές παραγωγές της ΔΕΘ.
  4. Αναβίωση παλιών επιτυχημένων μουσικών θεσμών: α) φεστιβάλ Jazz (ιδανική πρόταση το θέατρο Παλλάς), β) φεστιβάλ ροκ συγκροτημάτων (στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της ΧΑΝΘ, όπου κατά παράδοση γινόταν στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν), γ) φεστιβάλ Θεσσαλονικέων δημιουργών (στο Θέατρο Κήπου).
  5. Ανασύσταση της ιστορικής ορχήστρας «Λευκός Πύργος» του ΣΜΒΕ: με τη συμμετοχή και μελών της Δημοτικής ορχήστρας, της ΚΟΘ, σπουδαστών ωδείων, μουσικών σχολών (ΠΑΜΑΚ), ακόμη και μαθητών του μουσικού σχολείου. Διοργάνωση συναυλιών τα πρωινά των Κυριακών στη σκιά του Πύργου δωρεάν για τον κόσμο της πόλης.
  6. Οργάνωση της δράση των μουσικών- καλλιτεχνών στους δρόμους της πόλης και τις στάσεις του ΜΕΤΡΟ: με παροχές απλές, αλλά ουσιαστικές. Μια ιδέα είναι να εγκατασταθούν (προστατευμένα) πιάνα σε σημεία όπου θα αποδίδονται κλασικά έργα και συνθέσεις σε μια προσπάθεια γνωριμίας του κοινού με τη λόγια μουσική.
  7. Παρέμβαση στο ΚΘΒΕ για θεσμοθέτηση ταχέων διαγωνισμών (και όχι με απευθείας αναθέσεις) για τις μουσικές σε παραστάσεις του: Να δοθεί προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς δημιουργούς που ενδιαφέρονται με μια μορφή μοριοδότησης πιθανά, λόγω εντοπιότητας. Να αλλάξει η σχέση των συνεργαζόμενων υπέρ του τοπικού δυναμικού.
  8. Δυνατότητα έκδοσης-θεώρησης εισιτηρίων από τον Δήμο υπέρ των καλλιτεχνών της πόλης: Τα εισιτήρια θα διαχειρίζεται ο ΣΜΒΕ, με ανέξοδη παροχή στους δημιουργούς που φορολογικά είναι στον αέρα. Αυτό θα φέρει έσοδα για τον Δήμο και σοβαρή αναθέρμανση της εργασίας στον κλάδο.
  9. Άνοιγμα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συχνοτήτων στους φορείς και τις συλλογικότητες των καλλιτεχνών: Θέσπιση θετικής ποσόστωσης στην on-air μετάδοση των εκπομπών υπέρ του τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού, με σκοπό την παραγωγή αμοιβής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
  10. Ειδική σύμβαση και συνεργασία του Δήμου με εταιρείες ηχητικών με χρηματοδότηση αποκλειστικά του Δήμου μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών.
 4. Παραστατικές τέχνες
  1. Χρηματοδότηση των μικρών ιδιωτικών/ερασιτεχνικών θιάσων και ομάδων: Πολλές από τις ομάδες αυτές φυτοζωούν και δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Να τους παραχωρηθούν δωρεάν χώροι για πρόβες και παραστάσεις.


 5. Εικαστικά
   
  1. Διάθεση χώρων για έργα: ανεκμετάλλευτοι και δημόσιοι χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης να δίνονται εκ περιτροπής σε εικαστικούς καλλιτέχνες για να δημιουργούν ελεύθερα και ακηδεμόνευτα ό,τι έργα οραματίζονται.
  2. Στήριξη του γκραφίτι: Η τέχνη του γκραφίτι δίνει στη νεολαία διεξόδους καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να στηρίξει υλικά τους νέους και τις νέες να εκφραστούν καλλιτεχνικά σε διαθέσιμους χώρους της πόλης.
  3. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη: η απαλλαγή θα αφορά τους χώρους που διατηρούν εικαστικοί καλλιτέχνες – μέλη του εικαστικού επιμελητηρίου αποκλειστικά για τη δημιουργία εικαστικών έργων.

 6. Δίκτυο Δημοτικών Βιβλιοθηκών
  1. Πρόσληψη προσωπικού: Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προσληφθεί άμεσα, με σχέση μόνιμης εργασίας, εκείνος ο αριθμός εξειδικευμένων πτυχιούχων βιβλιοθηκονόμων που είναι απαραίτητος ώστε οι δημοτικές βιβλιοθήκες να λειτουργούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται και σε πλήρες ωράριο.
  2. Αναβάθμιση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών: Να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν τις βιβλιοθήκες του Δικτύου. Να στεγαστούν όλες οι βιβλιοθήκες σε χώρους που θα ανήκουν στον Δήμο.
  3. Διοικητική αναμόρφωση: Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Δήμου να στελεχώνεται από επαρκές προσωπικό και συναφές με το αντικείμενο. Να υπάρχει κεντρική διαχείριση των δράσεων εξωστρέφειας και των δημοσίων σχέσεων από γραφείο της Διεύθυνσης.
  4. Δράσεις εξωστρέφειας/φιλαναγνωσίας: Να δίνονται τα απαραίτητα χρήματα για την πραγματοποίησή τους σε μόνιμη και σταθερή βάση και να μην επαφίενται στην καλή διάθεση πιθανών εθελοντών. Να επιδιωχθεί κεντρικά η επικοινωνία και η συνέργεια με όλους τους φορείς της πόλης που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε ανάλογες δράσεις.
  5. Ορατότητα βιβλιοθηκών: Να υπάρξουν εκπομπές στα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα που θα παρουσιάζουν τακτικά την κάθε βιβλιοθήκη του Δικτύου, το βιβλιακό δυναμικό της, αλλά και τις δράσεις της.


 7. Μουσεία 8. Καλλιτεχνική παιδεία
  1. Δημιουργία δημοτικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων όλων των ειδών της τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, δημιουργική γραφή, εκμάθηση μουσικών οργάνων, ιστορία της τέχνης κα.) για όλες τις ηλικίες και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Οι εκπαιδευτές σε αυτά θα προσλαμβάνονται και δεν θα είναι κυρίως εθελοντές. Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν.
 1. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των δημοτικών καλλιτεχνικών δομών, όπως το Δημοτικό Ωδείο (με κατάργηση των διδάκτρων) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, για τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών τους σε μεγαλύτερο εύρος πολιτών.
 1. Θέσπιση κινητών εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένους, τοξικοεξαρτημένους/ες, κρατούμενους/ες, ασθενείς κλπ.) με δυνατότητα περιοδειών και επιτόπιων επισκέψεων.

  9. Πολυπολιτισμικότητα – Τοπική ιστορία
  1. Δημιουργία πολιτιστικών δημοτικών κέντρων για τις μεταναστευτικές/ προσφυγικές ομάδες: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την στήριξη αυτή με σκοπό την προώθηση του πολιτιστικού πλούτου καθώς και την κοινωνική αποδοχή κι αρμονική συνύπαρξη.
  2. Γιορτή Πολυγλωσσίας: Θέσπιση κινήτρων για την ετήσια συμμετοχή των πολιτιστικών ομάδων των μεταναστών στην πόλη, ώστε να είναι μεγαλύτερη και πιο δημιουργική.
  3. Ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ιστορίας: Στην πολυεθνική και πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη των σεφαραδίτικων, του ρεμπέτικου, του Αναγνωστάκη, του Ιωάννου, και τόσων άλλων, οφείλουμε να αναδείξουμε την πολιτιστική ιστορία της πόλης και των υλικών αποτυπωμάτων της στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη.
  4. Να ιδρυθεί φορέας διαχείρισης του ρεμπέτικου τραγουδιού: Να έχει συντονιστή μέλος του ΔΣ του ΣΜΒΕ και μόνιμη έδρα στο Αλατζά Ιμαρέτ ή το Γενί Τζαμί, με εβδομαδιαίες δράσεις από τους καλλιτέχνες του είδους στην πόλη. Σκοπός η ανάδειξη της κρυφής και υποτιμημένης ιστορίας της ρεμπέτικης μουσικής στην πόλη, και της επιρροής της στα μουσικά ρεύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού μέχρι και σήμερα.
  5. Παραχώρηση χώρου για τη δημιουργία αρχείου τεκμηρίωσης της μουσικής Σχολής της Θεσσαλονίκης: Ξεκινώντας από τη δεκαετία του ‘70 και μέχρι τις μέρες μας, στην πόλη μας αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος στο ελληνικό τραγούδι που έχει χαρακτηριστεί ως «Σχολή της Θεσσαλονίκης», αλλά ακόμη δεν έχει τεκμηριωθεί και μελετηθεί επαρκώς.
  6. Ανάδειξη λογοτεχνικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης: Θέσπιση ενός δημοτικού μουσείου και πολιτιστικών διαδρομών για την ανάδειξη των συγγραφέων και των ποιητών της Θεσσαλονίκης, αλλά και των λογοτεχνικών καφενείων και στεκιών της πόλης.
  7. Ιστορικές και πολιτιστικές περιηγήσεις: Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες, ιστορικούς, ξεναγούς, αλλά και κατοίκους της πόλης με γνώση ειδικών θεμάτων της πρόσφατης ιστορίας της, ο Δήμος να οργανώνει, σε σταθερή βάση και συχνότητα, διαδρομές στους δρόμους της πόλης, φωτίζοντας λιγότερο προβεβλημένες και γνωστές στιγμές και γωνιές της.