Δημαιρεσίες 2024: Μια βαθιά αντιδημοκρατική διαδικασία

Την Τρίτη 2 Γενάρη το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κλήθηκε να «εκλέξει» το Προεδρείο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Τα εισαγωγικά είναι δυστυχώς αναγκαία, […]

Επαγγελματίες αντιδημοκράτες: Δημαιρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και […]