Τα συνεργατικά εγχειρήματα σήμερα & η παρέμβαση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Στην Ελλάδα της κρίσης, της μαζικής ανεργίας, της αποβιομηχάνισης, της αποψίλωσης της παραγωγικής βάσης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, παρατηρούμε μια φιλότιμη προσπάθεια να τεθεί το […]