Συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Μέλη του δημοτικού μας σχήματος ενημερώθηκαν από το ΔΣ του ΣΕΔΘ για τα προβλήματα των εργαζομένων του Δήμου και για την κατάσταση των υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου. Εκφράστηκε έντονος […]

Τα συνεργατικά εγχειρήματα σήμερα & η παρέμβαση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Στην Ελλάδα της κρίσης, της μαζικής ανεργίας, της αποβιομηχάνισης, της αποψίλωσης της παραγωγικής βάσης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, παρατηρούμε μια φιλότιμη προσπάθεια να τεθεί το […]